Uređaji za reverznu osmozu

Membranski filteri, reversna osmoza i ultrafiltracija , sve višse koristi za izdvajanje organskih i neorganskih tvari iz vode. Ovi uređaji su se koristili, uglavnom, na desalinaciji morske vode za potrebe …

Sterilizacija vode i vazduha

Sterilizacija uv zracima – vode – vazduha Sterilizacija se dešava sa uređajima koji se zovu uv sterilizatori vode koji polako u svetu dezinfekcije vode preuzimaju prednost nad ostalim metodama dezinfekcije …

Delovi i ispune

Ispune: Aktivni ugalj Filter AG Filter AG plus Hidro antracit Kalcit Corosex Birm Zeleni pesak – Greensand Pyrolox Crystal-right 100 , 200 Jonoizmenjivači, sve vrste   Upravljačke glave Clack , …

Filteri sa aktivnim ugljem

Filteri sa aktivnim ugljem uspešno uklanjaju hlor, organske materije, mirise iz vode a time i boja i mutnoća vode je znatno poboljšana. Aktivni ugalj se zasiti sa štetnim materijama pa …

Filteri specijalne namene

U nekim slučajevima zadati su konkretni zadaci uklanjanja određenih jedinjenja iz vode a pri čemu sve ostale supstance moraju ostati u vodi. Uspešno smo uklonili: Fluoride Borate Arsen, Kiseonik – …

Deferizatori

Deferizatori služe za uklanjanje viška gvožđa iz vode. Gvožđe se često susreAće u vodi, utiče na boju vode (daje crvenkastu boju- boja rđe), osim toga mikroorganizmi ga uspesno koriste u …

Omekšivači vode

Filtracija vode se uspešno vrši sa jonoizmenjivačima, koji su veoma efikasni. Ovi filteri za vodu su atraktivni u prehrambenoj proizvodnji. Jonoizmenjivači uspesno smanjuju tvrdoću vode, uklanjaju nitrate, i ostale hemijske …

Mehanički filteri

U vodi i u samoj vodovodnoj mreži često se susrećemo sa peskom raznog granulometrijskog sastava i sa ostalim primesama (rđa), koji su uglavnom prisutni zbog starosti mreže i iz eksploatacije …