Filtracija je proces u kome se izdvajaju hemijske supstance, ili supstance koje ima više od dozvoljenog. Često pijaća voda iz mreže gradskog vodovoda nije korektnog kvaliteta.

U sirovoj vodi nešistoće su:

Gasovi ( azot, kiseonik, amonijak)
Suspendovane čestice (Skeleti bilja, alumosilikati)
Rastvorene soli (soli koji čine tvrdoću, soli koje nečine tvrdoću)
Organski sastojci ( humusne supstance organske kiseline , mikroorganizmi)

Najčešći problemi su:

prevelik sadržaj organskih materija u vodi ili supstanci organskih porekla
prisutnost većeg broja mikroorganizama od dozvoljenog -bakterije virusi
sadržaj gvožđa i mangana su veći od dozvoljenog
sadržaj ARSENA je veći od dozvoljenog
sadrzaj nitrata i nitrita je veći od dozvoljenog
tvrdoća vode je veći od dozvoljenog
mehaničke veličine – pesak , sitne lebdeće materije

PRINCIPI PRISTUPA PROBLEMU
utvrđivanje potrebe korisnika za određeni kvalitet i kvantitet vode
hemijska I bakteriološka analiza vode
na osnovu prikupljenih podataka , zahteva i analiza izrađuje se tehnološko rešenje
ponuda
nabavka opreme i ugradnja
servis I održavanje

Najčešći potrebni podaci potrebni za dimenzionisanje tehnološkog sklopa

potrebna količina vode ( lit/ sat , m3 / sat , lit/sec itd)
namena vode
prostorija u kojem će se smestiti tehnološki sklop (visina, širina, dužina)
dimenzije ulaza vode
potošnja vode po smenama (prehrambena proizvodnja)
postojeća oprema za prečišćavanje
HEMIJSKA I BAKTERIOLOŠKA ANALIZA VODE

 

Ciljne Grupe

Prehrambena industrija

• Proizvodnja bezalhokolnih napitaka
• Pakovanje mineralnih voda
• Flaširanje vode za piće
• Proizvodnja alkoholnih napitaka
• Proizvodnja konditorskih proizvoda
• Pekarstvo
• Sistemi za navodnjavanje
• Ribnjaci
• Proizvodnja demineralizovane vode

Kozmetička industrija

• Proizvodi za održavanje higijene – ostali proizvodi

Turizam

• Hoteli, moteli, restorani
• Bazeni za kupanje, vode za rekreaciju
• Fontane

Voda za piće

• Seoske vodovodne mreže
• Gradkse vodovodne mreže
• Domaćinstva
• Salaši
• Vikendice

Ostalo

• Sistemi za grejanje – proizvodnja pare za prenos energije
• Deoksigenizacije vode , uklanjanje kiseonika iz vode
• Sistemi za hlađenje
• Sterilizacija vazdušnih prostora iznad vodenih ogledala
• Sterilizacija mašina za punjenje, boca, čepova
• Stalna i povremena sterilizacij aprostorija