Filtracija je proces u kome se izdvajaju hemijske supstance, ili supstance koje ima više od dozvoljenog. Često pijaća voda iz mreže gradskog vodovoda nije korektnog kvaliteta.

U sirovoj vodi nečistoće su:

Gasovi (azot, kiseonik, amonijak)
Suspendovane čestice (Skeleti bilja, alumosilikati)
Rastvorene soli (soli koji čine tvrdoću, soli koje nečine tvrdoću)
Organski sastojci ( humusne supstance organske kiseline , mikroorganizmi)

Najčešći problemi su:

prevelik sadržaj organskih materija u vodi ili supstanci organskih porekla
prisutnost većeg broja mikroorganizama od dozvoljenog – bakterije i virusi
sadržaj gvožđa i mangana su veći od dozvoljenog
sadržaj ARSENA je veći od dozvoljenog
sadrzaj nitrata i nitrita je veći od dozvoljenog
tvrdoća vode je veći od dozvoljenog
mehaničke veličine – pesak, sitne lebdeće materije

PRINCIPI PRISTUPA PROBLEMU

utvrđivanje potrebe korisnika za određeni kvalitet i kvantitet vode
hemijska I bakteriološka analiza vode
na osnovu prikupljenih podataka, zahteva i analiza izrađuje se tehnološko rešenje
ponuda
nabavka opreme i ugradnja
servis I održavanje

Najčešći potrebni podaci potrebni za dimenzionisanje tehnološkog sklopa

potrebna količina vode ( lit/ sat , m3 / sat , lit/sec itd)
namena vode
prostorija u kojem se smestiti tehnološki sklop (visina, širina, dužina)
dimenzije ulaza vode
potošnja vode po smenama (prehrambena proizvodnja)
postojeća oprema za prečišćavanje
HEMIJSKA I BAKTERIOLOŠKA ANALIZA VODE

 

Ciljne Grupe

Prehrambena industrija

– Proizvodnja bezalhokolnih napitaka
– Pakovanje mineralnih voda
– Flaširanje vode za piće
– Proizvodnja alkoholnih napitaka
– Proizvodnja konditorskih proizvoda
– Pekarstvo
– Sistemi za navodnjavanje
– Ribnjaci
– Proizvodnja demineralizovane vode

Kozmetička industrija

– Proizvodi za održavanje higijene – ostali proizvodi

Turizam

– Hoteli, moteli, restorani
– Bazeni za kupanje, vode za rekreaciju
– Fontane

Voda za piće

– Seoske vodovodne mreže
– Gradkse vodovodne mreže
– Domaćinstva
– Salaši
– Vikendice

Ostalo

– Sistemi za grejanje – proizvodnja pare za prenos energije
– Deoksigenizacije vode, uklanjanje kiseonika iz vode
– Sistemi za hlađenje
– Sterilizacija vazdušnih prostora iznad vodenih ogledala
– Sterilizacija mašina za punjenje, boca, čepova
– Stalna i povremena sterilizacija aprostorija