O nama

Na osnovu hemijske I bateriološke analize vode sastavljamo sklop filtera koji kvalitet vode svodi na hemijski I bateriološku ispravnu vodu po zakonu, PRAVILNIKU O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE Sl. List SRJ br 42/98 I po svim EU direktivama I standardima koja su važeća u Evropskoj Uniji po pitanju vode za piće, prirodno mineralne vode, flaširane vode, tehničke vode I voda ostalih namena.

Posedujemo ISO 9001-2015 sertifikat.

iso 9001 sertifikat

 

Naši proizvodi su:

– filteri sa aktivnim ugljem – activated carbon

– jonoizmenjivači – omekšavanje vode – sa jednom kolonom – sa dve kolone

– deferizatori

– sterilizacija vode

– filteri specijalne namene

– mehanički filteri

– RO (reversna osmoza) uređaji

– Ispune za filtracione uređaje