Filtracija vode se uspešno vrši sa jonoizmenjivačima, koji su veoma efikasni. Ovi filteri za vodu su atraktivni u prehrambenoj proizvodnji. Jonoizmenjivači uspesno smanjuju tvrdoću vode, uklanjaju nitrate, i ostale hemijske elemente koji su višak u vodi. Oni deluju selektivno, znači da pomoću ovih filtera možemo izdvojiti samo željenu supstancu.

 

Omekšivači vode sa jednom kolonom

 

omeksivaci vode sa jednom kolonom

Zadatak omekšivača vode jeste da uklone takozvanu ukupnu tvdoću iz vode tj soli magnezijuma i kalcijuma koje čine taloženje .
Ove soli uvek stvaraju problem “kamenca” u vodovodnoj mreži a i na sanitarnim priručnim sredstvima. Tvrdoća često predstavlja problem i u tehnološkim procesima, posebno u prehrambenoj industriji, a i u drugim industrijskim granama gde je potrebna voda odredenog kvaliteta. Omekšana voda je izuzetno pogodna za parne kotlove, toplovodne kotlove u cirkulacionim sistemima.
Osnovni princip je sledeći – filtarsko postrojenje sadrži kao ispunu jonoizmenjivač, prilagođenu da smanji gore navedene elemente. Posle obrade izvesne količine sirove vode jonoizmenjivač se zasićuje i potrebna je regeneracija. Regeneracija se vrši sa na NaCl (kuhinjska so). Zaustavljamo filtersko postrojenje, vršimo regeneraciju i opet puštamo u rad.

omeksivaci vode sa jednom kolonom tabela

 

 

Omekšivači vode sa dve kolone

 

omeksivaci vode sa dve kolone

Omeksivaci imaju zadatak da uklone soli kalcijuma i magnezijuma koje stvaraju kamenac na svim površinama sa kojim je sirova voda u kontaktu.
Kamenac ima negativne efekte po tim kontaktnim površinama. Ovi uređaji su konstruisani tako sto obezbeđuju kontinuirani tretman sirove vode. Kod uređaja sa jednom kolonom, mora se stati sa tretmanom da bi se ispuna regenerisala. što znači da nebi bilo dotoka vode u nekom tehnološkom procesu. Stoga ti uređaji se proširuju sa još jednom kolonom i specijalnom upravljačkom, automatizovanom glavom koja reguliše rad uređaja na sledeći način:
Jedna kolona vrši tretman sirove vode , dok se druga regeneriše.
Kada se ispuna u jednoj koloni zasiti, glava automatski tu kolonu blokira i prebacuje se na eksploataciju druge, dok se ova regeneriše.
I tako naizmenično, što ustvari obezbeđuje neprekidni protok vode bez ikakvog zastoja.
Ovakvi uređaji su pogodni za bilo koju industrijsku proizvodnju.

omeksivaci vode sa dve kolone tabela

 

 

Omekšivači vode industrijskih kapaciteta

 

industrijski omeksivaci vode

Omekšavanje vode podrazumeva uklanjanje minerala i soli koje čine tvrdoću vode. Posle omekšavanja vode preko jonske izmene nema više taloženja kamenca, soli kalcijuma i magnezijuma su izdvojeni. Kod ovih uređaja regeneracija jonoizmenjivača je automatizovana. Možemo povezati od jedne do četiri kolone zavisno od zahtevanog kapaciteta sistema. Mogu se povezivati i sistemi, što podrazumeva četiri, osam, dvanaest kolona u jednom sklopu.

industrijski omeksivaci vode tabela