Sterilizacija uv zracima

– vode
– vazduha

Sterilizacija se dešava sa uređajima koji se zovu uv sterilizatori vode koji polako u svetu dezinfekcije vode preuzimaju prednost nad ostalim metodama dezinfekcije kao što su doziranje hemikalija (hlora).doziranjem hemikalija u vodu dolazi do promena karakteristika izlazne vode. Hlorisanjem vode koja je opterećena sa huminima tj. Sa organskim materijamam, stvaramo štetna jedinjenja koja čak po novijim istraživanjima mogu uticati jako loše po zdravlje ako se ta voda koristi za piće. Uv zraci ne uzrokuju nikakve promene u hemijskom smislu. Ova značajna prednost je po mnogome doprinela širenju ove tehnologije. Uv zraci na 254 nm deluju razarujuće na ćeliju živih organizama, razbijaju lanac ćelija u momentu što znači da prolaskom vode kroz uređaj bakterije, virusi i ostali živi organizmi će biti eliminisana u deliću sekunde.

sterilizacija vode uv zracima

Naše lampe imaju maksimalni intenzitet na 254 nm talasne dužine, koje su veka trajanja od 8000 časova do 10000 časova. Naši uređaji su od 400 lit / sat do ogromnih gradskih sistema vodosnabdevanja.

uv lampa

Sterilizacija vazdušnih prostora iznad vode u posudama bez pritiska ili sa pritiskom
Je veoma aktuelno na mestima gde je lagerovana voda u kontaktu sa vazduhom. Vazduh je uvek pun sa mikrobima raznih vrsta i dimenzija koje putuju sa česticama prašine. Ako su posude sa vodom otvorene ili su u kontaktu sa vazduhom, dolazi do neminovnog kontakta mikroorganizama sa vodom a time i do zagađenja. To se dešava sa svakom posudom koja nije pod pritiskom.
Naši sistemi obezbeđuju sterilnost vazdušnog pojasa iznad vode, što sprečava zagađenje. Postoje dve vrste uv sistema za ovu namenu
1. Sterilizacija sa uv -c lampama koje osiguravaju sterilnost pomoću ozona i uv zracima
2. sterilizacija samo sa uv -c lampama sa uv zracima različite jačine