+381.23.831.413 office@waterscan.rs

GALERIJA

Galerija naših proizvodi za prečišćavanje vode, reverznu osmozu, sterilizaciju vode i vazduha, filteri sa aktivnim ugljem i filteri specijalne namene kao i delovi i mehanički filteri ispune za filtere. Pored navedenih proizvoda tu su i deferizatori i omekšivači vode.

WATERSCAN

WATERSCAN

Voda je osnovni sastojni element svih živih bića.
Kvalitet vode za piće je od presudnog značaja za Vaše zdravlje. Da li i vi pijete čistu vodu?

filteri sa aktivnim ugljem – activated carbon
jonoizmenjivači – omekšavanje vode – sa jednom kolonom – sa dve kolone
deferizatori
sterilizacija vode
filteri specijalne namene
mehanički filteri
RO (reversna osmoza) uređaji
Ispune za filtracione uređaje