Na osnovu hemijske i bakteriološke analize vode, sastavljamo sklop filtera koji kvalitet vode svodi na hemijski i bakteriološki ispravnu vodu po zakonu – Pravilniku o hemijskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ Br 42/98 i po svim EU direktivama i standardima koja su važeća u Evropskoj Uniji po pitanju vode za piće kao i WHO direktivama, prirodno mineralne vode, flaširane vode, tehničke vode i vode ostalih namena.

Posedujemo ISO 9001-2015 sertifikat.