+381.23.831.413 office@waterscan.rs

WATERSCAN

WATERSCAN

Voda je osnovni sastojni element svih živih bića.
Kvalitet vode za piće je od presudnog značaja za Vaše zdravlje. Da li i vi pijete čistu vodu?

filteri sa aktivnim ugljem – activated carbon
jonoizmenjivači – omekšavanje vode – sa jednom kolonom – sa dve kolone
deferizatori
sterilizacija vode
filteri specijalne namene
mehanički filteri
RO (reversna osmoza) uređaji
Ispune za filtracione uređaje

SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE VODE

Sistemi za prečišćavanje vode iz naše palete proizvoda obezbeđuju da uvek budete sigurni da pijete čistu i zdravu vodu! Voda je osnovni sastojni element svih živih bića. Kvalitet vode za piće je od presudnog značaja za Vaše zdravlje.

Na raspolaganju Vam stoje filteri sa aktivnim ugljem (activated carbon), jonoizmenjivači i deferizatori, filteri specijalne namene i mehanički filteri kao i ispune za filtracione uređaje. Tu smo ukoliko Vam je potrebno omekšavanje vode, ako vas zanimaju RO (reversna osmoza) uređaji ili potpuna sterilizacija vode i slično.

sistemi za prečišćavanje vode waterscan

Posedujemo ISO 9001-2015 sertifikat.

Na osnovu hemijske i bakteriološke analize vode, sastavljamo sklop filtera koji kvalitet vode svodi na hemijski i bakteriološki ispravnu vodu po zakonu – Pravilniku o hemijskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ Br 42/98 i po svim EU direktivama i standardima koja su važeća u Evropskoj Uniji po pitanju vode za piće kao i WHO direktivama, prirodno mineralne vode, flaširane vode, tehničke vode i vode ostalih namena.

Waterscan d.o.o – Sistemi za prečišćavanje vode

Vrhunski sistemi za prečišćavanje vode koje mi proizvodimo i nudimo, služe za uklanjanje štetnih elemenata, hemijskih materija, bioloških agenasa, čvrstih supstanci i opasnih gasova. Cilj svakog procesa je dobijanje vode za neku posebnu namenu, ali najčešće za dobijanje kvalitetne pijaće vode za ljude i njihova domaćinstva. Pored obezbeđivanja vode za piće, proces hemijske pripreme i prečišćavanja vode se vrši i u industrijske svrhe za posebne namene.