+381.23.831.413 office@waterscan.rs

STERILIZACIJA VODE I VAZDUHA

Sterilizacija vode i vazduha UV zracima

Uređaji za sterilizaciju vode
Sistem sterilisanja vazduha

sterilizacija vode i vazduha

Sterilizacija vode

Sterilizacija vode se dešava pomoću uređaja koji se zovu UV sterilizatori vode. Uređaji ovog tipa polako ali sigurno, u svetu dezinfekcije vode, preuzimaju prednost nad ostalim metodama dezinfekcije vode.

U te ostale metode, koje se trenutno masovno koriste, spadaju doziranje hemikalija za popravku vode, pre svega hlora. Doziranjem tih hemikalija u vodu izaziva evidentne promene karakteristika izlazne vode. Hlorisanjem vode, koja je opterećena sa huminima tj. sa ostacima organskih materija, stvaramo štetna jedinjenja koja, po nanovijim istraživanjima mogu jako loše uticati na zdravlje ljudi ako se ta voda koristi za piće.

S druge strane, UV zraci ne uzrokuju nikakve promene u hemijskom sastavu vode. Ovo je značajna prednost koja je u mnogome doprinela širenju ove savremenije i zdravije tehnologije. Uv zraci na 254 nm deluju razarujuće na ćeliju živih organizama tako što razbijaju lanac ćelija u momentu. To znači da će prolaskom vode kroz uređaj za sterilizaciju, bakterije, virusi i ostali živi organizmi biti eliminisani u deliću sekunde.

Sistem za sterilizaciju vazduha

Naše lampe imaju maksimalni intenzitet na 254 nm talasne dužine, koje su veka trajanja od 8000 časova do 10000 časova. Naši uređaji su od 400 lit / sat do ogromnih gradskih sistema vodosnabdevanja.

Sterilizacija vazdušnih prostora iznad vode u posudama bez pritiska ili sa pritiskom je veoma aktuelno na mestima gde je lagerovana voda u kontaktu sa vazduhom. Vazduh je uvek pun sa mikrobima raznih vrsta i dimenzija koje putuju sa česticama prašine.

Ako su posude sa vodom otvorene ili su u kontaktu sa vazduhom, dolazi do neminovnog kontakta mikroorganizama sa vodom, a time i do zagađenja. To se dešava sa svakom posudom koja nije pod pritiskom.

Naši sistemi obezbeđuju sterilnost vazdušnog pojasa iznad vode, što sprečava zagađenje. Postoje dve vrste uv sistema za ovu namenu:

1. Sistem za sterilizaciju sa uv -c lampama koje osiguravaju sterilnost pomoću ozona i uv zracima.
2. Sterilizacija samo sa uv -c lampama sa uv zracima različite jačine.