+381.23.831.413 office@waterscan.rs

Filteri specijalne namene

Filteri specijalne namene

Filteri specijalne namene su sve potrebniji

Naši filteri specijalne namene koriste se u posebnim slučajevima. Radi se o situacijama u kojima je potrebno izvršiti konkretan zadatak u vidu uklanjanja određenih jedinjenja iz vode, a da pri tome, sve ostale supstance moraju ostati u vodi.

Sa našim proizvodima ovog tipa, uspešno smo uklonili:

  • Fluoride
  • Borate
  • Arsen,
  • Kiseonik – Deoksigenizacija
  • Nitrate (denitrifikacija na bazi jonoizmenjivača)

I to selektivno u nekoliko projekata.

Naši specijalni filteri uspešno selektuju i skidaju arsen

U poslednje vreme utvrdjena količina arsena u vodi za piće postaje tema u više gradova istočne evrope, a i kod nas postaje tema.

Arsen u vodi može biti trovalentan ili petovalentan. Sa aspekta filtracije naši filteri skidaju selektivno arsen u bili kojem valentnom stanju i to ispod 10 mikrograma / lit što je prihvatljivo sa aspekta ljudske upotrebe.

Skidanje arsena se mora vršiti na specifičan način. To je ukazalo na problem da na tržištu ima dosta trgovačkih pokušaja i poteza da se plasiraju filteri manjih kapaciteta koji navodno filtriraju arsen.Ti pokušaji nemaju utemeljenje u nauci. Zato kupci često nisu zadovoljni sa krajnjim efektima takvih uređaja, i to sa pravom u svakom slučaju.

Prednost naših uređaja jeste u tome što sagledavanjem hemijske analize utvrđujemo najpovoljniji način filtriranja arsena. Naši filteri skidaju štetne elemente kao što je i arsen, a zdrave soli minerala ne.