Filteri sa aktivnim ugljem uspešno uklanjaju hlor, organske materije, mirise iz vode a time i boja i mutnoća vode je znatno poboljšana. Aktivni ugalj se zasiti sa štetnim materijama pa se povremeno menja sa novim. Zamena uglja zavisi od kvaliteta vode, uglavnom zamena se vrši ne manje od 6. Meseci. Filtracija vode uglavnom zahteva tretman sa aktivnim ugljem .

filteri sa aktivnim ugljem
Održavanje je veoma jednostavno, i samo povremeno. Aktivni ugalj se menja u zavisnosti od kvaliteta vode. Analize vode već mogu nagovestiti i dužinu trajanja aktivnog uglja u samom filteru.
Svaki kompleks za tretman vode treba da sadrži ovaj filter prilagođen kapacitetom protoka vode u sistemu.