+381.23.831.413 office@waterscan.rs
Deferizatori

Deferizatori

Deferizatori uklanjaju gvožđe iz vodeDeferizator je uređaj koji služi za uklanjanje viška gvožđa iz vode. Gvožđe se često susreće u vodi. Ono utiče na boju vode (daje crvenkastu boju- boja rđe). Osim toga mikroorganizmi ga uspešno koriste u svom metabolizmu, a produkt...
Omekšivači vode

Omekšivači vode

Omekšivači vode Filtracija vode radi omekšavanja, uspešno se vrši sa jonoizmenjivačima. Ovi filteri za vodu su veoma efikasni. Posebno su atraktivni i cenjeni u prehrambenoj proizvodnji. Jonoizmenjivači uspesno smanjuju tvrdoću vode, uklanjaju nitrate, i ostale...
Mehanički filteri

Mehanički filteri

Naši mehanički filteri uklanjaju primese koje kvare voduMehanički filteri se postavljaju radi uklanjanja primesa koje kvare kvalitet vode. U vodi i u samoj vodovodnoj mreži često se susrećemo sa peskom raznog granulometrijskog sastava i sa ostalim primesama (rđa),...